FIGURER

FIGURER I TRÆ

FIGURER I TAND

gamle inuit ting i ben      500 kr

FIGURER I FEDTSTEN

I 2021

var vi i Tasiilaq på Grønlands østkyst

og i Upernavik i

Nordvest Grønland

I juli 2019 var vi i Nuuk,

og i august og september 2015

var vi i forskellige byer i Diskobugten på Grønlands vestkyst